Zbrojenie oraz betonowanie stropodachu

28.02.2018

Zbrojenie oraz betonowanie stropodachu

Wykonanie stropów nad parkingiem podziemnym:

Trwają prace związane z wykonaniem zbrojenia oraz betonowaniem stropodachu.
Wykonujemy ściany oraz słupy żelbetowe parkingu podziemnego.

Za nami już:

– wykonanie zbrojenia i betonowanie ścian i słupów
– wykonanie zbrojenia i betonowanie słupów części wschodniej i zachodniej parkingu budynku.
– wykonanie izolacji przeciw-wodnej płyty fundamentowej z zastosowaniem maty bentonitowej,
– wykonanie zbrojenia i betonowania przegłębień pod windy nr 1-9 oraz separatorów
– wykonanie podkładu z chudego betonu w części wschodniej i zachodniej budynku (klatki schodowe 3-7),
– wykonanie I etapu wykopu do pierwszej przerwy roboczej płyty fundamentowej budynku
– wykonanie usunięcia zgromadzonego na terenie budowy nadsypanego gruntu.

Wróć