Wykonanie stropów nad parkingiem podziemnym, murowanie i betonowanie ścian parteru

23.03.2018

Wykonanie stropów nad parkingiem podziemnym, murowanie i betonowanie ścian parteru

 

Trwają prace związane z wykonaniem zbrojenia oraz betonowaniem stropu segmentu B1, B5, A1 i A2
Wykonujemy ściany oraz słupy żelbetowe poziomu parteru.
Rozpoczęliśmy murowanie ścian parteru oraz ścian wydzielających parkingi podziemne.
Rozpoczęliśmy wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych oraz dylatację na styku ze ścianą budynku sąsiedniego.

Za nami już:


– Wykonanie izolacji przerwy dylatacyjnej na styku z budynkiem sąsiednim,
– wykonanie stropów nad parkingiem podziemnym w części B2, B3 oraz B4.
– wykonanie zbrojenia i betonowanie ścian i słupów w części A1 i A2
– wykonanie zbrojenia i betonowanie ścian i słupów w części B1, B2, B3 i B5
– wykonanie zbrojenia i betonowanie słupów części wschodniej i zachodniej parkingu budynku.
– wykonanie izolacji przeciw-wodnej płyty fundamentowej z zastosowaniem maty bentonitowej,
– wykonanie zbrojenia i betonowania przegłębień pod windy nr 1-9 oraz separatorów
– wykonanie podkładu z chudego betonu w części wschodniej i zachodniej budynku (klatki schodowe 3-7),
– wykonanie I etapu wykopu do pierwszej przerwy roboczej płyty fundamentowej budynku
– wykonanie usunięcia zgromadzonego na terenie budowy nadsypanego gruntu.

Wróć