Wykonanie II etapu wykopu, rozpoczęcie zbrojenia płyty fundamentowej budynku

07.11.2017

Zbrojenie płyty fundamentowej budynku

Trwają prace związane z wykonaniem II etapu wykopu pod budowę parkingu podziemnego.
Wykonujemy izolację przeciwwodną płyty fundamentowej oraz podkład z chudego betonu w części zachodniej budynku,
Wykonujmy zbrojenie i betonowanie przegłębień pod windy nr 3,4,5 i 6 oraz separatorów
Rozpoczeliśmy zbrojenie płyty fundamentowej w części wschodniej budynku oraz pozostałych wind i przegłębień.

Za nami już:

– wykonanie podkładu z chudego betonu w części wschodniej budynku (klatki schodowe 3-7),
– wykonanie I etapu wykopu do pierwszej przerwy roboczej płyty fundamentowej budynku
– wykonanie usunięcia zgromadzonego na terenie budowy nadsypanego gruntu.

Wróć