Więźba dachowa i ściany działowe

31.08.2018

Trwają prace związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych więźby dachowej oraz murowaniem ścian działowych.

 

Trwają prace związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, oraz murowaniem ścian działowych.

 

Obecnie wykonujemy:

Elementy drewnianej konstrukcji więźby dachowej,

Murowanie ścian działowych I,II i III piętra,

Żelbetowe daszki strefy wejściowej oraz żelbetowe podlewki progów drzwi balkonowych.

Murowanie kanałów wentylacji hybrydowej mieszkań.

 

 

Za nami już:

 

– Wykonanie stropu nad kondygnacją III piętra,

– Wykonanie ścian murowanych III piętra,

– Wykonanie stropu nad kondygnacją II piętra,

– Wykonanie ścian murowanych II piętra,

– Wykonanie stropu nad kondygnacją I piętra,

– Wykonanie ścian murowanych I piętra,

– Wykonanie ścian żelbetowych I piętra,

– Wykonanie stropu nad kondygnacją parteru,

– Wykonanie ścian murowanych i żelbetowych parteru,

– Wykonanie izolacji przerwy dylatacyjnej na styku z budynkiem sąsiednim,

– wykonanie stropów nad parkingiem podziemnym w części B1, B2, B3, B4, B5.

– wykonanie zbrojenia i betonowanie ścian i słupów w części A1 i A2

– wykonanie zbrojenia i betonowanie ścian i słupów w części B1, B2, B3, B4, B5

– wykonanie zbrojenia i betonowanie słupów części wschodniej i zachodniej parkingu budynku.

– wykonanie izolacji przeciw-wodnej płyty fundamentowej z zastosowaniem maty bentonitowej,

– wykonanie zbrojenia i betonowania przegłębień pod windy nr 1-9 oraz separatorów

– wykonanie podkładu z chudego betonu w części wschodniej i zachodniej budynku (klatki schodowe 3-7),

– wykonanie I etapu wykopu do pierwszej przerwy roboczej płyty fundamentowej budynku

– wykonanie usunięcia zgromadzonego na terenie budowy nadsypanego gruntu.

Wróć