Ściany i strop II piętra

13.07.2018

Wykonanie ścian żelbetowych i murowanych II piętra oraz stropu nad II piętrem

Wykonanie ścian żelbetowych i murowanych II piętra oraz stropu nad II piętrem:

Trwają prace związane z murowaniem ścian II piętra w segmentach B1-B5 oraz elementów żelbetowych konstrukcji dachu.
Wykonujemy ściany żelbetowe poziomu II piętra oraz żelbetowe szyby windowe.
Wykonujemy ściany działowe kondygnacji parteru, I piętra.

Za nami już:

– Wykonanie stropu nad kondygnacją I piętra,
– Wykonanie ścian murowanych I piętra,
– Wykonanie ścian żelbetowych I piętra,
– Wykonanie stropu nad kondygnacją parteru,
– Wykonanie ścian murowanych i żelbetowych parteru,
– Wykonanie izolacji przerwy dylatacyjnej na styku z budynkiem sąsiednim,
– wykonanie stropów nad parkingiem podziemnym w części B1, B2, B3, B4, B5.
– wykonanie zbrojenia i betonowanie ścian i słupów w części A1 i A2
– wykonanie zbrojenia i betonowanie ścian i słupów w części B1, B2, B3, B4, B5
– wykonanie zbrojenia i betonowanie słupów części wschodniej i zachodniej parkingu budynku.
– wykonanie izolacji przeciw-wodnej płyty fundamentowej z zastosowaniem maty bentonitowej,
– wykonanie zbrojenia i betonowania przegłębień pod windy nr 1-9 oraz separatorów
– wykonanie podkładu z chudego betonu w części wschodniej i zachodniej budynku (klatki schodowe 3-7),
– wykonanie I etapu wykopu do pierwszej przerwy roboczej płyty fundamentowej budynku
– wykonanie usunięcia zgromadzonego na terenie budowy nadsypanego gruntu.

Wróć