INSTALACJE I ELEWACJE

15.04.2019

Trwają prace związane z wykończeniem obiektu a także roboty instalacyjne i elewacyjne.

Obecnie wykonujemy:

– Warstwy izolacji przeciw wodnej stropodachu

– Izolację stopu parkingu podziemnego

– Instalacje sanitarne garażu podziemnego

– Elewację od strony wschodniej i północnej, elewację patio

– Tynki mieszkań  na segmentach B4 i B5

– Elewację ramp wjazdowych

– Instalację elektryczną podtynkową mieszkań na segmentach B1 i B2

– Instalację teletechniczną wszystkich mieszkań

– Komin spalinowy kotłowni gazowej

 

Za nami już:

– Izolacja połączenia balkonów z stolarką okienną

– Elewacja od strony południowej i ocieplenie ścian attykowych

– Instalacja centralnego ogrzewania we wszystkich segmentach

– Instalacja wodna we wszystkich segmentach

– Instalacja deszczowa – odwodnienia dachów spadzistych

– Instalacja wentylacyjna – wszystkich mieszkań

– Płyta i ściany ramp wjazdowych

– Budynek podziemnej kotłowni gazowej

– Instalacja deszczowa – odwodnienia dachów płaskich

– Rynny dachowe i rury spustowe odwodnienia dachów spadzistych

– Instalacja sanitarna – piony kanalizacyjne

– Pokrycie dachowe – dachówka płaska

– Wykonanie okien PCV na wszystkich kondygnacjach

– Wykonanie okien połaciowych i okien kolankowych

– Wykonanie murowanych kanałów wentylacyjnych

– Żelbetowe daszki strefy wejściowej oraz żelbetowe podlewki progów drzwi balkonowych

– Wykonanie murowanych ścian działowych I,II i III piętra

–  Wykonanie elementów drewnianej konstrukcji więźby dachowej

– Wykonanie stropu nad kondygnacją III piętra,

– Wykonanie ścian murowanych III piętra,

– Wykonanie stropu nad kondygnacją II piętra,

– Wykonanie ścian murowanych II piętra,

– Wykonanie stropu nad kondygnacją I piętra,

– Wykonanie ścian murowanych I piętra,

– Wykonanie ścian żelbetowych I piętra,

– Wykonanie stropu nad kondygnacją parteru,

– Wykonanie ścian murowanych i żelbetowych parteru,

– Wykonanie izolacji przerwy dylatacyjnej na styku z budynkiem sąsiednim,

– wykonanie stropów nad parkingiem podziemnym w części B1, B2, B3, B4, B5.

– wykonanie zbrojenia i betonowanie ścian i słupów w części A1 i A2

– wykonanie zbrojenia i betonowanie ścian i słupów w części B1, B2, B3, B4, B5

– wykonanie zbrojenia i betonowanie słupów części wschodniej i zachodniej parkingu budynku.

– wykonanie izolacji przeciw-wodnej płyty fundamentowej z zastosowaniem maty bentonitowej,

– wykonanie zbrojenia i betonowania przegłębień pod windy nr 1-9 oraz separatorów

– wykonanie podkładu z chudego betonu w części wschodniej i zachodniej budynku (klatki schodowe 3-7),

– wykonanie I etapu wykopu do pierwszej przerwy roboczej płyty fundamentowej budynku

– wykonanie usunięcia zgromadzonego na terenie budowy nadsypanego gruntu.

Wróć