ELEWACJA, INSTALACJE, PRACE WYKOŃCZENIOWE

21.02.2019

Trwają prace związane z wykończeniem obiektu a także roboty instalacyjne i elewacyjne.

Trwają prace związane z wykończeniem obiektu a także roboty instalacyjne i elewacyjne.

 

Obecnie wykonujemy:

 

– Izolację połączenia balkonów z stolarką okienną

– Instalację centralnego ogrzewania we wszystkich segmentach

– Instalację wodną we wszystkich segmentach

– Instalację deszczową – odwodnienia dachów spadzistych

– Rampy wjazdowe do garażu podziemnego – szt. 2

– Elewację od strony południowej i ocieplenie ścian attykowych

– Instalację elektryczną podtynkową we wszystkich mieszkaniach

– Instalację teletechniczną we wszystkich mieszkaniach

– Kominy spalinowe kotłowni gazowej

– Instalację wentylacyjną – wszystkich mieszkań

 

Za nami już:

 

 

– Budynek podziemnej kotłowni gazowej

– Instalację deszczową – odwodnienia dachów płaskich

– Instalację sanitarną – piony kanalizacyjne

– Pokrycie dachowe – dachówka płaska

– Wykonanie okien PCV na wszystkich kondygnacjach

– Wykonanie okien połaciowych i okien kolankowych

– Wykonanie murowanych kanałów wentylacyjnych

– Żelbetowe daszki strefy wejściowej oraz żelbetowe podlewki progów drzwi balkonowych

– Wykonanie murowanych ścian działowych I,II i III piętra

–  Wykonanie elementów drewnianej konstrukcji więźby dachowej

– Wykonanie stropu nad kondygnacją III piętra,

– Wykonanie ścian murowanych III piętra,

– Wykonanie stropu nad kondygnacją II piętra,

– Wykonanie ścian murowanych II piętra,

– Wykonanie stropu nad kondygnacją I piętra,

– Wykonanie ścian murowanych I piętra,

– Wykonanie ścian żelbetowych I piętra,

– Wykonanie stropu nad kondygnacją parteru,

– Wykonanie ścian murowanych i żelbetowych parteru,

– Wykonanie izolacji przerwy dylatacyjnej na styku z budynkiem sąsiednim,

– wykonanie stropów nad parkingiem podziemnym w części B1, B2, B3, B4, B5.

– wykonanie zbrojenia i betonowanie ścian i słupów w części A1 i A2

– wykonanie zbrojenia i betonowanie ścian i słupów w części B1, B2, B3, B4, B5

– wykonanie zbrojenia i betonowanie słupów części wschodniej i zachodniej parkingu budynku.

– wykonanie izolacji przeciw-wodnej płyty fundamentowej z zastosowaniem maty bentonitowej,

– wykonanie zbrojenia i betonowania przegłębień pod windy nr 1-9 oraz separatorów

– wykonanie podkładu z chudego betonu w części wschodniej i zachodniej budynku (klatki schodowe 3-7),

– wykonanie I etapu wykopu do pierwszej przerwy roboczej płyty fundamentowej budynku

– wykonanie usunięcia zgromadzonego na terenie budowy nadsypanego gruntu.

 

Wróć